Xóa hết

Ukulele Concert

10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-410

Đàn Ukulele Sqoe UK-410

1.330.000 VNĐ
1.197.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-400

Đàn Ukulele Sqoe UK-400

1.250.000 VNĐ
1.125.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24A

Đàn Ukulele Chard U-24A

830.000 VNĐ
747.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24F

Đàn Ukulele Chard U-24F

880.000 VNĐ
792.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24X

Đàn Ukulele Chard U-24X

880.000 VNĐ
792.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24G

Đàn Ukulele Chard U-24G

880.000 VNĐ
792.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24J

Đàn Ukulele Chard U-24J

880.000 VNĐ
792.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24PO

Đàn Ukulele Chard U-24PO

880.000 VNĐ
792.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24TH

Đàn Ukulele Chard U-24TH

910.000 VNĐ
819.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24JS

Đàn Ukulele Chard U-24JS

910.000 VNĐ
819.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24THS

Đàn Ukulele Chard U-24THS

910.000 VNĐ
819.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24C

Đàn Ukulele Chard U-24C

950.000 VNĐ
855.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele SC-C

Đàn Ukulele SC-C

1.050.000 VNĐ
945.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24Y

Đàn Ukulele Chard U-24Y

1.100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24S

Đàn Ukulele Chard U-24S

1.100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24I

Đàn Ukulele Chard U-24I

1.230.000 VNĐ
1.107.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-401

Đàn Ukulele Sqoe UK-401

1.230.000 VNĐ
1.107.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe SQ-UK-24R

Đàn Ukulele Sqoe SQ-UK-24R

1.250.000 VNĐ
1.125.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24ES

Đàn Ukulele Chard U-24ES

1.280.000 VNĐ
1.152.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24DS

Đàn Ukulele Chard U-24DS

1.300.000 VNĐ
1.170.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24E

Đàn Ukulele Chard U-24E

1.330.000 VNĐ
1.197.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24D

Đàn Ukulele Chard U-24D

1.330.000 VNĐ
1.197.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-450

Đàn Ukulele Sqoe UK-450

1.350.000 VNĐ
1.215.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-420

Đàn Ukulele Sqoe UK-420

1.380.000 VNĐ
1.242.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-405

Đàn Ukulele Sqoe UK-405

1.430.000 VNĐ
1.287.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-403

Đàn Ukulele Sqoe UK-403

1.430.000 VNĐ
1.287.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele AD40

Đàn Ukulele AD40

1.450.000 VNĐ
1.305.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Chard U-24H

Đàn Ukulele Chard U-24H

1.450.000 VNĐ
1.305.000 VNĐ
10%
Đàn Ukulele Sqoe UK-440

Đàn Ukulele Sqoe UK-440

1.530.000 VNĐ
1.377.000 VNĐ
Trang 1/2 - Tổng số 31 sản phẩm 1 2 Next Last
Đàn Ukulele Sqoe UK-410
1.197.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-410

Size 24

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam nguyên tấm

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây óc chó

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-400
1.125.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-400

Size 24

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam nguyên tấm

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây dái ngựa

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24A
747.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24A

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24AC
860.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24AC

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24F
792.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24F

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24X
792.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24X

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24G
792.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24G

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24J
792.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24J

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24PO
792.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24PO

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Sapele

Mặt sau/Rìa: Sapele

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

 

Đàn Ukulele Chard U-24TH
819.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24TH

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24JS
819.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24JS

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24THS
819.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24THS

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24C
855.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24C

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ kẻ vân

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele SC-C
945.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele SC-C

Số phím: 18

Kích thước: 23inch

Mặt trước: Gỗ Sapele loại A

Mặt sau/Bên: Gỗ Sapele loại A

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Dây: DAddario

Lược đàn: Xương bò

Tặng kèm bao đàn

 

Đàn Ukulele Chard U-24Y
990.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24Y

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Sapele

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24S
990.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24S

Số phím: 18

Đàn Ukulele Chard U-24I
1.107.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24I

Số phím: 17 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ mục

Mặt sau/Rìa: Gỗ mục

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-401
1.107.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-401

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ cây dái ngựa

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây dái ngựa

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe SQ-UK-24R
1.125.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe SQ-UK-24R

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ hồng sắc

Mặt sau/Rìa: Gỗ hồng sắc

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

 

Đàn Ukulele Chard U-24ES
1.152.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24ES

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Sapele

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24DS
1.170.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24DS

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ hồng sắc

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24E
1.197.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24E

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ tuyết tùng

Mặt sau/Rìa: Gỗ gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24D
1.197.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24D

Số phím: 18 Phím

Đàn Ukulele Sqoe UK-450
1.215.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-450
Size: 24

Mặt trước: Gỗ cây thích

Mặt sau/Bên: Gỗ cây thích

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-420
1.242.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-420

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ hồng sắc

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-405
1.287.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-405

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây óc chó

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-403
1.287.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-403

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam

Mặt bên/mặt sau: Gỗ Sapele

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele AD40
1.305.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele AD40

Số phím: 18

Kích thước: 23inch

Mặt trước: Gỗ vân sam nguyên tấm

Mặt sau/Bên: Gỗ gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Dây: DAddario

Lược đàn: Xương bò

Tặng kèm bao đàn

Đàn Ukulele Chard U-24H
1.305.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24H

Số phím: 17 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ cây Thích

Mặt sau/Rìa: Gỗ cây Thích

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-440
1.377.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-440

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ mun

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Ukulele Concert Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 0 10
Giỏ hàng của quý khách 0

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA BẮC
Hỗ trợ bán lẻ
   Ms Mơ   090.321.6609
   Đức Anh   098 1174788‬
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Tuyết    0904.82.1381
   Ms Huyền   0917.456.328
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA NAM
Hỗ trợ bán lẻ
   Mr Quân   0909 015 886
   Mr Thắng   0938.77.0002
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Kim Oanh   0904.83.1381

Thống kê truy cập

  • Yamaha
  • Casio
  • Roland
  • Kawai