STT Hỗ trợ viên Skype Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Ms Mơ 090.321.6609
2 Đức Anh 098 1174788‬
3 Ms Tuyết 0904.82.1381
PHÍA NAM
1 Mr Quân 0909 015 886
2 Mr Thắng 0938.77.0002

Đàn Piano Casio AP260BK

Vui lòng liên hệ

Trang thái: Liên hệ

Bảo hành: 24 Tháng

Keyboard:  88-key, Tri-sensor Scaled Hammer Action Keyboard II, Simulated ebony and ivory keys
Touch Response:  3 sensitivity levels, Off
Sound Source:  Multi-dimensional Morphing AiR
Maximum Polyphony:  128

Chọn số lượng:
Keyboard 88-key, Tri-sensor Scaled Hammer Action Keyboard II, Simulated ebony and ivory keys
Touch Response 3 sensitivity levels, Off
Sound Source Multi-dimensional Morphing AiR
Maximum Polyphony 128
Tones 18 built-in tones: Grand Piano (Concert, Modern, Classic, Mellow, Bright), Elec Piano1, Elec Piano2, FM E. Piano, 60's E. Piano, Harpsichord, Vibraphone, Strings 1, Strings 2, Pipe Organ, Jazz Organ, Elec Organ 1, Elec Organ 2, Bass (LOWER)
Layer/Split Layer(Excluding bass tones), Split(Low-range bass tones only)
Digital Effects Reverb (4 types), chorus (4 types), brilliance (-3 to 0 to 3), DSP (built into some tones)
Built-inSongs 10 (Concert Play), 60 (Music Library)
SongExpansion 10 songs (max.) Up to approximately 90 KB/song
Lesson Function Part on/off (Lesson part: right hand/left hand)
Metronome Beats: 0 to 9 (Tempo range: quarter note = 20 to 255)
Recorder 2 tracks x 1 song, approximately 5,000 notes maximum, real-time recording/playback
Other Functions Grand piano button x 2 (Concert, Modern), ELEC PIANO button
    Duet function
    Temperaments (preset scale): Equal + 16 other types
    Auto Power Off: Off after approx. 4 idle hours (default setting)
    Octave shift: ±2 octaves
    Panel lock
    Slide-type keyboard cover
Key Transpose 2 octaves (-12 to +12 semitones)
Tuning Control A4 = 415.5 Hz - 440.0 Hz - 465.9 Hz
Pedals 3 pedals (damper, soft, sostenuto)
* damper = on/off
Speakers 12cm x 2
Amp Output 8W + 8W
Input/Output Terminals Headphones (standard stereo jack) x 2
    USB: type B
    External power (12V DC)
* USB cable (A-B type) required to use USB terminal for computer connection
Power Requirements AC adaptor: AD-A12150LW
Dimensions (W x D x H) 1,377 x 432 x 840mm
Weight 39.5kg
Body Color/Finish AP-260BK: Black wood tone finish
AP-260BN: Oak tone finish

 

Scroll

Vui lòng nhập email!

Vui lòng nhập mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Close

Vui lòng nhập email!

Error message here!

Vui lòng nhập mật khẩu!

Vui lòng nhập số điện thoại!

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy điền email vào ô dưới đây và làm theo hướng dẫn.

Vui lòng nhập email!

Quay lại form đăng nhập

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn có thể click vào đây để đăng nhập

EMAIL KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Đã được gửi đến hộp thư của quý khách

Nếu không tìm thấy mail trong hộp thư đến (inbox), vui lòng kiểm tra trong hộp thư rác (Junk )

Close
Waiting...