STT Hỗ trợ viên Skype Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Ms Mơ 090.321.6609
2 Đức Anh 098 1174788‬
3 Ms Tuyết 0904.82.1381
PHÍA NAM
1 Ms Kim Oanh 0904.83.1381
2 Mr Quân 0909 015 886
3 Mr Thắng 0938.77.0002

Đàn Organ Yamaha Tyros4

100.000.000 VNĐ

Trang thái: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Đàn Organ Yamaha Tyros4

Tốt hơn bao giờ hết. Tự nhiên hơn, xác thực hơn, và đặc biệt ý nghĩa. Điều đó luôn thôi thúc bạn sáng tạo và chia sẽ ước mơ.
-    Phím:     61
-    Màn hình:  TFT QVGA LCD
-    Polyphony: 128
-    Âm sắc : 993 Voices + 30 Organ Flutes + 480 XG Voices + 256 GM2 Voices + 44 Drum/SFX Kits
-    Phần đệm: 500
-    Phần thu: 16
-    File đọc: wav, .mp3
-    Lưu trữ: USB
-    Trọng lượng: 14.5g
-    Kích thướt: Rộng 1 1,140 x cao 143 x sâu 450 (mm)

Chọn số lượng:

Đàn Organ Yamaha Tyros4

Tốt hơn bao giờ hết. Tự nhiên hơn, xác thực hơn, và đặc biệt ý nghĩa. Điều đó luôn thôi thúc bạn sáng tạo và chia sẽ ước mơ.
-    Phím:     61
-    Màn hình:  TFT QVGA LCD
-    Polyphony: 128
-    Âm sắc : 993 Voices + 30 Organ Flutes + 480 XG Voices + 256 GM2 Voices + 44 Drum/SFX Kits
-    Phần đệm: 500
-    Phần thu: 16
-    File đọc: wav, .mp3
-    Lưu trữ: USB
-    Trọng lượng: 14.5g
-    Kích thướt: Rộng 1 1,140 x cao 143 x sâu 450 (mm)

Size/Weight

Dimensions Width 1,140mm
Height 143mm
Depth 450mm
Weight Weight 14.5kg

Control Interface

Keyboard Number of Keys 61
Type FSX
Aftertouch Yes
Touch Response Yes
Other Controllers Pitch Bend Yes
Modulation Yes
Multi Pads Yes
Display Type Full Dot TFT LCD
Size 640 x 480 dots
Color Color
Score Display Function Yes
Lyrics Display Function Yes
Wallpaper Customization Main/Lyrics
Language English, German, French, Spanish, Italian
Panel Language English

Voices

Tone Generation Tone Generating Technology AWM Stereo Sampling
Polyphony Number of Polyphony (Max.) 128
Preset Number of Voices 993 Voices + 30 Organ Flutes + 480 XG Voices + 256 GM2 Voices + 44 Drum/SFX Kits (And GS Voices for GS Song playback)
Featured Voices 15 S.Articulation2! Voices (AEM technology), 164 S.Articulation Voices, 43 MegaVoices, 30 Sweet! Voices, 101 Live! Voices, 44Drums (including SFX Kits), 71 Cool! Voices, 30 Presets Organ Flutes!
Compatibility XG Yes
XF Yes
GS Yes
GM Yes
GM2 Yes
Custom Optional Wave Capacity 4MB (Pre-installed) / MAX 1,024MB (Optional)
Sampling Custom Voice
Voice Edit Yes
Sound Creator/Voice Set Yes

Effects

Types Reverb 44 + 3 User
Chorus 106 + 3 User
DSP DSP1–7 : 285 Presets, DSP8–9 : 285 Presets (for Style)
Master Compressor 5 Presets + 5 User
Master EQ 5 Bands : 5 Preset + 2 User
Others Mic effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1
Part EQ 2 Bands: 29 Parts (R1, R2, R3, Left, MultiPad, Style x 8, Song x 16)
Functions Dual/Layers Voice layer (RIGHT 1-3)
Split Separete split points for Chord and Voice (LEFT)
Panel Sustain Yes
Mono/Poly Yes
Accompany Style Related Vocal Harmony VH2: 44Preset + 10 User

Accompaniment Styles

Preset Number of Preset Styles 500
Featured Styles 403 Pro Styles, 47 Session Styles with MegaVoices (used by preset styles)
Fingering Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard
Style Control INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3
Custom User Styles Yes
Style Creator Yes
Other Features Music Finder Yes
One Touch Setting (OTS) 4 for each style

Songs

Recording Number of Songs Unlimited (depending on the storage media's capacity)
Number of Tracks 16
Data Capacity approx. 300KB
Recording Function Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing
Compatible Data Format Playback SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF, Style File
Recording SMF (Format 0)
Other Features Hard Disk Recording Yes (Play: 2 stereo tracks, Rec: 1 stereo track)

Functions

Registration Number of Buttons 8 x unlimited banks (depending on the storage media's capacity)
Control Bank +/-, Regist Sequence, Freeze
Lesson/Guide Lesson/Guide Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME
Performance Assistant Technology (PAT) Yes
Demo/Help Demonstration Yes
Overall Controls Metronome Yes
Tempo Range 5 - 500, Tap Tempo
Transpose Yes
Tuning Yes
Octave Button Yes
Scale Type 9 presets
Miscellaneous Direct Access Yes

Storage and Connectivity

Storage Internal Memory 6MB
Hard Disk Drive 250GB or more
External Drives Optional USB Flash Memory, USB Hard Disk Drive, etc. (via USB to DEVICE)
Optional Memory Flash Memory Expansion Module FL1024M/FL512M x 1 (MAX1024M)
Connectivity Headphones x 1
Microphone Mic./Line in Stereo
MIDI MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT)
AUX IN L/L+R, R(LEVEL FIXED) or LOOP RETURN L/L+R, R
AUX OUT L/L+R, R(LEVEL FIXED) or LOOP SEND L/L+R, R (Selectable)
AUX Pedal (optional) Switch or Volume x 3
LINE OUT MAIN OUT (L/L+R, R), Sub Output 1, 2
VIDEO OUT RGB Out, NTSC / PAL
Loop Return Yes
USB TO DEVICE USB 2.0 HighSpeed x 2 (Front /Back)
USB TO HOST USB 2.0 HighSpeed x 1
External Speaker To Satellite Speaker (L/R), To Sub Woofer (L/R)

Amplifiers and Speakers

Amplifiers Optional Speaker (TRS-MS04)
Speakers Optional Speaker (TRS-MS04)

Power Supply

Power Supply AC Inlet

Specifications

Included Accessories Music Rest, CD-ROM, Power Cable, Manuals

Songs

Preset Number of Preset Songs 5

Control Interface

Display Text Viewer Function Yes

Storage and Connectivity

Connectivity LAN Yes

Service

Internet Direct Connection ( IDC ) Yes

Storage and Connectivity

Connectivity RGB OUT Yes

Control Interface

Other Controllers Sliders 9 (including 1 assignable)
Art. Switches 2
Display OTS Viewer Yes
Voice Information Yes

Functions

USB Audio Recorder Playback .wav, .mp3
Recording .wav

 

Cùng danh mục Tyros Series

Scroll

Vui lòng nhập email!

Vui lòng nhập mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Close

Vui lòng nhập email!

Error message here!

Vui lòng nhập mật khẩu!

Vui lòng nhập số điện thoại!

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy điền email vào ô dưới đây và làm theo hướng dẫn.

Vui lòng nhập email!

Quay lại form đăng nhập

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn có thể click vào đây để đăng nhập

EMAIL KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Đã được gửi đến hộp thư của quý khách

Nếu không tìm thấy mail trong hộp thư đến (inbox), vui lòng kiểm tra trong hộp thư rác (Junk )

Close
Waiting...